15 triệu đồng có đủ cho tôi đi du lịch nước ngoài không?

257
0
CHIA SẺ
Từ đầu năm nay, tôi để dành mỗi tháng hơn 2 triệu đồng, muốn sử dụng để đi du lịch đợt lễ 2/9. 

15 triệu đồng có đủ cho tôi đi du lịch nước ngoài không?
Đánh giá bài viết