82% dân IT nung nấu ý định khởi nghiệp

276
0
CHIA SẺ
Khảo sát trên 1.100 lao động ngành công nghệ của VietnamWorks cho biết, một lượng rất lớn đang muốn khởi nghiệp.

82% dân IT nung nấu ý định khởi nghiệp
Đánh giá bài viết