Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mở quán cà phê đầu tiên

222
0
CHIA SẺ
Bà Thảo đặt kế hoạch trong ngắn hạn sẽ mở 1.000 quán cà phê cao cấp tại Việt Nam và phát triển nhượng quyền thương hiệu tại Mỹ, Trung Quốc…

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mở quán cà phê đầu tiên
Đánh giá bài viết