Chính phủ duyệt chủ trương lập Bamboo Airways

193
0
CHIA SẺ
Dự án thành lập hãng hàng không có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng của FLC được cấp phép hoạt động trong 50 năm.

Chính phủ duyệt chủ trương lập Bamboo Airways
Đánh giá bài viết