Đà Lạt: Tăng cường quản lý hồ Đan Kia – Suối Vàng

414
0
CHIA SẺ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản giao trách nhiệm quản lý bảo vệ hồ Đan Kia – Suối Vàng cho 3 đơn vị.

Theo đó, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng quản lý toàn bộ diện tích lòng hồ; Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý toàn bộ rừng, đất rừng quanh khu vực; UBND H.Lạc Dương thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo luật định.

Hồ đan kia suối vàng
Hồ đan kia – Suối vàng

Riêng Công ty điện lực Lâm Đồng chịu trách nhiệm quản lý đập thủy điện Ankroet và phối hợp quản lý bảo vệ hồ Đan Kia – Suối Vàng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cũng như Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng.

Như Thanh Niên đã phản ánh trong bài viết Hồ Đan Kia – Suối Vàng bị xâm hại nghiêm trọng (ngày 25.3), do chồng chéo trong quản lý nhiều năm qua, người dân đã tùy tiện bạt núi, đổ đất lấn chiếm lòng hồ lập vườn canh tác nông nghiệp. Đây là hồ chứa nước đa mục tiêu, vừa phục vụ du lịch, cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Ankroet, vừa cung cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Lạt và một phần H.Lạc Dương.

Lâm Viên

 

Đà Lạt: Tăng cường quản lý hồ Đan Kia – Suối Vàng
Đánh giá bài viết