Hồ nước màu hồng, mặn ngang Biển Chết ở Australia

149
0
CHIA SẺ
Màu nước của Hồ Hillier thấy rõ nhất từ trên cao, nơi màu hồng tương phản mạnh mẽ với màu xanh của những cánh rừng xung quanh.

Hồ nước màu hồng, mặn ngang Biển Chết ở Australia
Đánh giá bài viết