Hy Lạp chính thức ra khỏi chương trình cứu trợ

149
0
CHIA SẺ
Gói này được cấp cho Hy Lạp năm 2015 và là một phần chương trình cứu trợ lớn nhất lịch sử tài chính toàn cầu.

Hy Lạp chính thức ra khỏi chương trình cứu trợ
Đánh giá bài viết