Ngôi chùa hơn 100 năm tuổi có kiến trúc Ấn Độ ở An Giang

153
0
CHIA SẺ
Chùa Tây An nằm ở chân núi Sam đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ngôi chùa hơn 100 năm tuổi có kiến trúc Ấn Độ ở An Giang
Đánh giá bài viết