Nơi du khách ở trong quán của Hà Lan, ra cửa sang đất Bỉ

603
0
CHIA SẺ
Thị trấn Baarle có vô số đường biên giới phân chia nơi này thành nhiều phần của Bỉ và Hà Lan.

Nơi du khách ở trong quán của Hà Lan, ra cửa sang đất Bỉ
Đánh giá bài viết