Ông Cao Duy Hải bị miễn nhiệm chức Tổng giám đốc MobiFone

199
0
CHIA SẺ
Quyết định ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone liên quan đến những sai phạm trong vụ mua 95% cổ phần AVG.

Ông Cao Duy Hải bị miễn nhiệm chức Tổng giám đốc MobiFone
Đánh giá bài viết