Sạp chè 5 m2 bán gần 1.000 ly mỗi ngày ở chợ Bến Thành

308
0
CHIA SẺ
Bé Chè bắt đầu đón khách từ năm 1968 và là một trong những quán lâu năm trong chợ Bến Thành.

Sạp chè 5 m2 bán gần 1.000 ly mỗi ngày ở chợ Bến Thành
Đánh giá bài viết