SCB thắt chặt quan hệ hợp tác quốc tế

155
0
CHIA SẺ
Ngày 20/9, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) tổ chức lễ ký kết với các đối tác Blitz, Crestcom, Visa và kỷ niệm hợp tác ba năm với Manulife.

SCB thắt chặt quan hệ hợp tác quốc tế
Đánh giá bài viết