Thành phố đầu tiên của Mỹ chia 500 USD mỗi tháng cho dân

142
0
CHIA SẺ
Người dân tại đây sẽ nhận được 500 USD mỗi tháng trong 18 tháng, không có điều kiện ràng buộc.

Thành phố đầu tiên của Mỹ chia 500 USD mỗi tháng cho dân
Đánh giá bài viết