Thực khách tới nhà hàng không nên nói gì với bồi bàn?

333
0
CHIA SẺ
“Tại sao bàn kia đến sau lại được phục vụ món ăn trước chúng tôi” là một trong những câu hỏi bồi bàn hay bị khách thắc mắc nhất.

Thực khách tới nhà hàng không nên nói gì với bồi bàn?
Đánh giá bài viết