Tiếp viên có được phép kiểm tra hành lý của khách không?

1543
0
CHIA SẺ
Tôi không biết việc kiểm tra hành lý hay khám người phải tuân theo những bước và quy tắc nào?

Tiếp viên có được phép kiểm tra hành lý của khách không?
Đánh giá bài viết