Vì sao Jack Ma muốn Alibaba tồn tại 102 năm?

217
0
CHIA SẺ
Jack Ma từng nhấn mạnh ông gây dựng doanh nghiệp là để tồn tại, chứ không phải để bán.

Vì sao Jack Ma muốn Alibaba tồn tại 102 năm?
Đánh giá bài viết