Yêu cầu 4 ngân hàng lớn báo cáo việc 'bắt tay' tăng phí ATM

213
0
CHIA SẺ
Cơ quan quản lý cạnh tranh yêu cầu 4 “ông lớn” cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới phí ATM, các lần tăng phí trong 2 năm qua. 

Yêu cầu 4 ngân hàng lớn báo cáo việc 'bắt tay' tăng phí ATM
Đánh giá bài viết